domingo, 22 de septiembre de 2013

Intencions de pregària del Sant Pare confiats a l'APOR


SETEMBRE 
General: que els homes i dones del nostre temps, sovint aclaparats per la bullícia, redescobreixin el valor del silenci i sàpiguen escoltar Déu i els germans.
Missionera: que els cristians perseguits puguin donar testimoni de l'amor de Crist.

Octubre
General: que els que se senten aclaparats fins a l'extrem de desitjar el final de la seva vida, adverteixin la proximitat amorosa de Déu.
Missionera: que la Jornada Missionera Mundial ens animi a ser destinataris i també pregoners de la paraula de Déu.

Novembre
General: que els sacerdots que es troben en dificultats siguin confortats en el seu sofriment, sostinguts en els seus dubtes i confirmats en la seva fidelitat.
Missionera: que com a fruit de la missió continentaal, les Esglésies a Amèrica Llatina envïin missioners a altres Esglésies.

Desembre
General: que els nens abandonats o víctimes de qualsevol forma de violència trobin l'amor i la protecció que necessiten.
Missionera: que els cristians, il·luminats per la Paraula feta carn, preparem l'arribada del Salvador.


SEPTIEMBRE
 • El valor del silencio. Que los hombres y mujeres de nuestro tiempo, a menudo abrumados por el bullicio, redescubran
  el valor del silencio y sepan escuchar a Dios y a los hermanos.
 • Cristianos perseguidos. Que los cristianos perseguidos puedan testimoniar el amor de Cristo.
OCTUBRE
 • Personas agobiadas. Que quienes se sienten agobiados hasta el extremo de desear el fin de su vida, adviertan la
  cercanía amorosa de Dios.
 • Jornada Misionera Mundial. Que la Jornada Misionera Mundial nos anime a ser destinatarios y también anunciadores de la
  Palabra de Dios.
NOVIEMBRE
 • Sacerdotes en dificultades. Que los sacerdotes que experimentan dificultades sean confortados en su sufrimiento, sostenidos en sus dudas y confirmados en su fidelidad.
 • Iglesias en América Latina. Que como fruto de la Misión Continental, las Iglesias en América Latina envíen misioneros a otras Iglesias.
DICIEMBRE
 • Los niños que sufren. Que los niños abandonados o víctimas de cualquier forma de violencia encuentren el amor y la
  protección que necesitan.
 • Preparar la venida del Salvador. Que los cristianos, iluminados por el Verbo Encarnado, preparemos la venida del Salvador.

No hay comentarios:

Publicar un comentario