lunes, 9 de septiembre de 2013

Intenció General del Papa pel mes de Setembre:
Redescobrir el valor del silenci per escoltar Déu i els germans.

Missional: que els cristians perseguits puguin testimoniar l’amor de Crist.Oferiment d'obres
Veniu, Esperit Sant, inflameu els nostres cors
en les ànsies redemptores del Cor de Crist,
per tal d’oferir de veritat les nostres persones i obres
en unió amb Ell per a la redempció del món.

Senyor meu i Déu meu Jesucrist:
per mitjà del Cor immaculat de Maria,
em consagro al vostre Cor,
i m’ofereixo amb Vós al Pare
en el sant sacrifici de l’altar,
amb la meva oració i el meu treball,
patiments i alegries d’avui,
en reparació pels nostres pecats
i per a que vingui a nosaltres el vostre Regne.

Us demano especialment:
pel Sant Pare i les seves intencions,
pel nostre bisbe i les seves intencions,
pel nostre rector i les seves intencions.

No hay comentarios:

Publicar un comentario