lunes, 18 de noviembre de 2013

Despertarse suspirando con tu Corazón

Siglo XIII, una religiosa está hablando con su Esposo, cuando siente estas palabras:
"Cuando te despiertas por la mañana, que tu primer acto sea para saludar a mi corazón, y para ofrecerme tu propio corazón.
Todo aquel que suspire por mí desde lo más hondo de su corazón cuando se despierta por la mañana y me ofrezca todo su día y que me pida que esté con él en todos sus trabajos... me atraerá a él ..."


Santa Matilde de Hefta, maestra de novicias de Santa Gertrudis...
Muchos siglos antes de Santa Margarita, el Corazón de Jesús preparaba al mundo...

viernes, 27 de septiembre de 2013

Oferiment d'obres i uns vídeos explicatius

Veniu, Esperit Sant, inflameu els nostres cors
en les ànsies redemptores del Cor de Crist,
per tal d’oferir de veritat les nostres persones i obres
en unió amb Ell per a la redempció del món.


Senyor meu i Déu meu Jesucrist:
per mitjà del Cor immaculat de Maria,
em consagro al vostre Cor,
i m’ofereixo amb Vós al Pare
en el sant sacrifici de l’altar,
amb la meva oració i el meu treball,
patiments i alegries d’avui,
en reparació pels nostres pecats
i per a que vingui a nosaltres el vostre Regne.


Us demano especialment:
pel Sant Pare i les seves intencions,
pel nostre bisbe i les seves intencions,
pel nostre rector i les seves intencions.Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del Corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo.
Señor mío y Dios mío Jesucristo:
por el Corazón inmaculado de María, yo me consagro a tu Corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación por nuestros pecados y para que venga a nosotros tu Reino.

Te pedimos especialmente por el Papa y sus intenciones, por nuestro Obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones.domingo, 22 de septiembre de 2013

Intencions de pregària del Sant Pare confiats a l'APOR


SETEMBRE 
General: que els homes i dones del nostre temps, sovint aclaparats per la bullícia, redescobreixin el valor del silenci i sàpiguen escoltar Déu i els germans.
Missionera: que els cristians perseguits puguin donar testimoni de l'amor de Crist.

Octubre
General: que els que se senten aclaparats fins a l'extrem de desitjar el final de la seva vida, adverteixin la proximitat amorosa de Déu.
Missionera: que la Jornada Missionera Mundial ens animi a ser destinataris i també pregoners de la paraula de Déu.

Novembre
General: que els sacerdots que es troben en dificultats siguin confortats en el seu sofriment, sostinguts en els seus dubtes i confirmats en la seva fidelitat.
Missionera: que com a fruit de la missió continentaal, les Esglésies a Amèrica Llatina envïin missioners a altres Esglésies.

Desembre
General: que els nens abandonats o víctimes de qualsevol forma de violència trobin l'amor i la protecció que necessiten.
Missionera: que els cristians, il·luminats per la Paraula feta carn, preparem l'arribada del Salvador.


SEPTIEMBRE
 • El valor del silencio. Que los hombres y mujeres de nuestro tiempo, a menudo abrumados por el bullicio, redescubran
  el valor del silencio y sepan escuchar a Dios y a los hermanos.
 • Cristianos perseguidos. Que los cristianos perseguidos puedan testimoniar el amor de Cristo.
OCTUBRE
 • Personas agobiadas. Que quienes se sienten agobiados hasta el extremo de desear el fin de su vida, adviertan la
  cercanía amorosa de Dios.
 • Jornada Misionera Mundial. Que la Jornada Misionera Mundial nos anime a ser destinatarios y también anunciadores de la
  Palabra de Dios.
NOVIEMBRE
 • Sacerdotes en dificultades. Que los sacerdotes que experimentan dificultades sean confortados en su sufrimiento, sostenidos en sus dudas y confirmados en su fidelidad.
 • Iglesias en América Latina. Que como fruto de la Misión Continental, las Iglesias en América Latina envíen misioneros a otras Iglesias.
DICIEMBRE
 • Los niños que sufren. Que los niños abandonados o víctimas de cualquier forma de violencia encuentren el amor y la
  protección que necesitan.
 • Preparar la venida del Salvador. Que los cristianos, iluminados por el Verbo Encarnado, preparemos la venida del Salvador.

lunes, 9 de septiembre de 2013

Intenció General del Papa pel mes de Setembre:
Redescobrir el valor del silenci per escoltar Déu i els germans.

Missional: que els cristians perseguits puguin testimoniar l’amor de Crist.Oferiment d'obres
Veniu, Esperit Sant, inflameu els nostres cors
en les ànsies redemptores del Cor de Crist,
per tal d’oferir de veritat les nostres persones i obres
en unió amb Ell per a la redempció del món.

Senyor meu i Déu meu Jesucrist:
per mitjà del Cor immaculat de Maria,
em consagro al vostre Cor,
i m’ofereixo amb Vós al Pare
en el sant sacrifici de l’altar,
amb la meva oració i el meu treball,
patiments i alegries d’avui,
en reparació pels nostres pecats
i per a que vingui a nosaltres el vostre Regne.

Us demano especialment:
pel Sant Pare i les seves intencions,
pel nostre bisbe i les seves intencions,
pel nostre rector i les seves intencions.

miércoles, 4 de septiembre de 2013

Primer Divendres de mes

Comencem aquest blog i aquesta web, sobretot, per Tú, oh sacratíssim Cor.
Perquè els que som devots i t'estimem ens coneguem i ens animem mútuament...